နတ္ဘုရားရွင္ကို ၾကင္နာပါ (လ်ဴစီရွင္း)

ေနာင္ေနာင္စိုးသိမ္း(ျမန္မာျပန္)

500 Kyats က်ပ္
...