စိတ္ပညာရွင္တို႕၏ ကိုယ္ရည္ကိုေသြး စစ္ေဆးလႊာမ်ား

ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္

600 Kyats က်ပ္
ယေန႔ကမၻာႀကီးမွာ လူသားေတြဟာ ဘဝရဲ႕ လိုအင္ျဖည့္စြမ္းရမႈ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် သာမန္စိတ္အေျခအေန ထက္ပိုမိုတဲ့ အထီးက်န္ျဖစ္မႈ၊ စိတ္က်မႈ၊ စိုးရိမ္ေသာကပြားမႈ၊ စိတ္တက္ၾကြလြန္မႈနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္လြန္ကဲမႈေတြကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ေပါ့သြပ္ ရူးႏွမ္းျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္ေဝဒနာျဖစ္မႈပါပဲ။ လူတိုင္းဟာ အဲဒီလကၡဏာေတြ ကိုယ့္ မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ စိတ္ေပါ့သြပ္ရူးႏွမ္းျခင္းဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ခံရမွာ စိုးရိမ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ အေျခအေနကို အမ်ားမသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ဖို႔ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ္ပတ္ဝန္း က်င္အတြင္းက ဆက္ႏြယ္မႈေတြဟာ ယိုယြင္း ပ်က္သုန္းလာတတ္ပါတယ္။ ယခုစာအုပ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ စိတ္ပညာ႐ွင္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာလူးဝစ္ဂ်န္ဒါရဲ႕ ထင္႐ွားတဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြပါ။ ေဒါက္တာလူးဝစ္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ အပိုင္းက႑သံုးခုပါဝင္ၿပီး ယခုစာအုပ္ကေတာ့ ပထမပိုင္း က႑ကို ေရြးထုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ “ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္ေဆးလႊာ ၈ ခု” ပါ။ မိမိတို႔ဘာသာ ဒီစစ္ေဆးလႊာေတြကို အေျဖထုတ္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အကဲျဖတ္ျခင္းနဲ႔ လူတိုင္းႀကံဳေတြ႕ေနရာတဲ့ အခက္အခဲအတားအဆီးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါ။