ေလာကရဲ႕ ပန္းခ်ီဆရာ (စာစဥ္-၁)

ေဒါက္တာပန္ဒါ(မန္ခ်န္)

အခမဲ႔
... “ေက်ာက္စိမ္းနန္းေတာ္ရဲ႕ မိစာၦသတ္ ေဆြးေႏြးပြဲက တစ္လအတြင္း စတင္မယ္လို႔ ခ်င္ပင္းကို ေျပာလိုက္ဦး။ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ တရားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ ထားရမယ္။ အခုေတာ့ သူမနဲ႔ မလိုက္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔” “အဲဒါက ... ” ဝတ္စုံစိမ္းဝတ္ အမ်ိဳးသမီးေလး ေတြေဝ သြားခဲ့ပါတယ္။ “မင္းျပန္သြားရင္ ေျပာျပလိုက္ေလ” မန္ခ်န္က ဆက္ၿပီး ၫႊန္ၾကား လိုက္ပါတယ္။ “ၿပီးေတာ့ သူမကို ႀကိဳးစားၿပီး တရားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ဖို႔လည္း ေျပာလိုက္ေခ်။ အခ်ိန္တိုင္း အေပ်ာ္ပဲ မရွာနဲ႔လို႔” “ဟုတ္ကဲ့ပါ သခင္ေလးရွင့္။” ဝတ္စုံစိမ္းဝတ္ အမ်ိဳးသမီးေလးလည္း သူ႔ကို ေလးေလးစားစား ျပန္ေျဖၿပီးသြားတာနဲ႔ သူမရဲ႕ သခင္မဆီ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္