ေလာကသုံးပါးသခင္ (စာစဥ္-၁၄၂)

ေဇာ္ဝင္းလႈိင္(ဂ်န္ခ်န္)

500 Kyats က်ပ္
...