ေအာင္ျမတ္သာႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ႀကိဳးမယ္ညႇာ

ေဇယန(ရာမည)

200 Kyats က်ပ္
...