ေအာင္ျမတ္သာႏွင့္ ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္း ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား အပိုင္း(၁)

ေဇယန(ရာမည)

1000 Kyats က်ပ္
...