ေႏွာင္တြယ္မိေသာ ... ခ်စ္ႀကိဳးမွ်င္

ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ (ခြင့္ထူးပန္)

500 Kyats က်ပ္
...