စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းရွင္းေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ခေးလု(မြန်မာပြန်)

600 Kyats ကျပ်
ပထမ အခန္းသံုးခန္းမွာ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ ဘာလဲဆိုတာ နားလည္ႏုိင္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈက ကၽြန္မတို႔အားလံုး အေပၚမွ ဘယ္လို ဖိစီးႏုိင္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ဘဝမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္အေပၚ ဘယ္လို ထိခိုက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စဥ္းစားဖို႔ လမ္းညႊန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်မႈကေန စာအုပ္ေနာက္ပိုင္း အခန္းေတြမွာ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခက္အခဲမရွိ ဆက္လက္ေလ့လာသြားႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။