နိဗၺာန္ဘုံေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

ေက်ာ္ေအာင္

2500 Kyats က်ပ္
...