စိတ္က်န္းမာေအာင္ေနေရး နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀၁

ကောင်းသာ(မြန်မာပြန်)

800 Kyats ကျပ်
လာဇာရပ္ သားအဖႏွစ္ေယာက္ ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ စိတ္က်န္းမာေရး နည္းဗ်ဴဟာ စာအုပ္ကို ဆရာေကာင္းသာ ျမန္မာျပန္ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ္အမည္က ရူးသြပ္မိုက္မဲတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲ စိတ္က်န္းမာေအာင္ ေနေရး နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀၁ တဲ့။ စိတ္ပညာ၊ စိတၱဇေရာဂါေဗဒနဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရး နယ္ပယ္ေတြအထိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အေရးပါလွတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္သလို လာဇာရပ္သားအဖဟာ သူတို႔အျမင္ ႐ႈေထာင့္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြကိုပါ ေပးထားတာမို႔ အလြန္ တန္ဖိုးရွိသလို ဒီအႀကံေတြအတိုင္း လိုက္နာႏိုင္ရင္ ဘဝအရည္အေသြးေတြ တိုးတက္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။