ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၁၃၅)

ဦးဝင္းခ်ိဳ(ဖူရွင္း)

500 Kyats က်ပ္
...