အဂၤလိပ္စကားေျပာဖို႔အတြက္ လိုအပ္မယ့္အလြယ္ကူဆုံးအသုံးခ်အဂၤလိပ္သဒၵါ

ဦးထြန္းျမတ္

1000 Kyats က်ပ္
...