ျပိဳင္ဘက္္ကင္း သိုင္းဧကရာဇ္ စာစဥ္ - ၁

ဦးဟန္ (ခ်န္ဇီ)

အခမဲ႔
ရာသီဥတု ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ခ်န္စံအိမ္ႀကီးထဲမွာ ခ်န္ကလန္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေဖးရဲ႕သားကို ဖြားျမင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွပဲ လွ်ပ္စီး ျပင္းထန္စြာလက္ၿပီး က်ယ္ေလာင္တဲ့ မိုးႀကိဳးလံုးက ကမာၻေျမတစ္ခုလံုး တုန္ဟီးသြားတဲ့အထိ ပစ္ခ်ခဲ့တယ္။ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးရဲ႕လက္ထဲမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း အနီစင္းရာတစ္ခုပါခဲ့တယ္။ အဲဒီ အမွတ္ရာကို ခ်န္ေဖးျမင္ေတာ့ သူ႔သားရဲ႕ နာမည္ကို ခ်န္ဇီအျဖစ္ အမည္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔မွာ ဧကရာဇ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ထူးျခားမႈေတြနဲ႔ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ခ်န္ဇီဆိုတဲ့လူမမယ္ေကာင္ေလးက အနာဂတ္မွာ ထက္ျမက္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့ ဧကရာဇ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာမလားဆိုတာကို ဒီစီးရီးထဲမွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ !