သိုင္းပါရဂူ စာစဥ္-၉၈

အၿပဳံးေလး (ခ်င္းခ်န္)

500 Kyats က်ပ္
...