ထာဝရ အသက္ရွည္လိုေသာ္ (စာစဥ္-၁)

အင္ေမာ္တယ္

အခမဲ႔
ဤစာစဥ္သည္ ေသရမည္ကို ေၾကာက္ကာ ထာဝရအသက္ရွည္သည့္နည္းလမ္းကို စြဲလမ္းတပ္မက္စြာ ရွာေဖြေနျပီး မိသားစုနွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚတြင္လည္း သံေယာဇဥ္ တြယ္လြန္းသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို လူ႕စ႐ိုက္ပီျပင္စြာ ဟာသဆန္ဆန္ ေရးသားထားေသာ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိုဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ သနားစရာလြမ္းဆြတ္စရာ ေကာင္းလြန္းလွသည့္အတြက္ မ်က္ရည္မခိုင္သူမ်ားအဖို႔ ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္ဖတ္ရမည့္ စာစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။