ကမၻာတစ္လႊားမွ ကံေကာင္းေစမည့္ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစီအရင္မ်ား

ဟိန္းလတ္

800 Kyats က်ပ္
ဘဝဆိုသည္မွာ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္တစ္စင္းကဲ့သို႔ပင္ တူ၏။ ကံၾကမၼာစက္ဝန္း လည္ပတ္သည့္အတိုင္း လူသားတို႔သည္ ကံေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ေလာကဓံတို႔ကို ခါးစည္းခံၾကရသည္။ ဤစာအုပ္ေလးသည္ ကံေကာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေပသည္။ အျခားေသာ စီးပြားေရးက်မ္း၊ တက္က်မ္းမ်ားကဲ့သို႔ ေလးေလးပင္ပင္ႏွင့္ ဖတ္ခ်ိန္တြင္ စာဖတ္သူတို႔ အီမသြားရေလေအာင္ ပံုျပင္ေျပာျပေနသကဲ့သို႔ ဖတ္၍ေကာင္းေအာင္ ေရးထားပါသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္သာမက ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေမတၱာေရးနယ္ပယ္မ်ားပါမက်န္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ စာဖတ္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၿပီး ကံေကာင္းျခင္းမ်ား လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။