ကတိသစၥာ တည္ေသာခါ၀ယ္ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ခ်စ္သက္၀င္၏

သိုးဆောင်း

1000 Kyats ကျပ်
...