အင္းေရျပင္ကို သက္ေသျပဳကာ

သိရ္(ေတာင္ႀကီး)

300 Kyats က်ပ္
...