က်င့္ႀကံသူတို႔ စကားဝိုင္း (စာစဥ္-၁၂၃)

သိန္းထြန္း(စြန္း႐ူဟန္)

500 Kyats က်ပ္
...