သရဲျမင္ေဆး

သတိုးတေဇ

800 Kyats ကျပ်
>> အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေတြ႕ခဲ့ရသူက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေလး ေမာင္သက္ႏွံ။ တိုက္တိုက္ဆို္င္ဆိုင္ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ ေမာင္သက္ႏွံက က်ီးသာနမိတ္ကုိ က်က္မွတ္ေနခ်ိန္ သူတို႔ေက်ာင္းကို လူစိမ္းသံုးေယာက္ေရာက္လာၿပီး ညအိပ္ခြင့္ေတာင္းခဲ့တယ္။ လူစိမ္းသံုးေယာက္ရဲ႕ အႀကံအစည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူမွမသိခဲ့ၾကဘူး။ ညေရာက္မွ ေမာင္သက္ႏွံက လူစိမ္းေတြေနတဲ့ အေဆာင္ဖက္ကသြားရာကေန ထူးဆန္းတာေတြ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ လူစိမ္းေတြက စြတ္စြတ္ျဖဴေနတဲ့ က်ီးကန္းတစ္ေကာင္ကို အစီအရင္လုပ္ေနတယ္ ျပဒါးရွင္လံုးရွိတဲ့ ေရႊၾကဳတ္ကိုရွာဖို႔တဲ့။ ျပဒါးရွင္လံုးရွိတဲ့ ေရႊၾကဳတ္ကဘာလဲ။ သူ႔ကိုရွာေဖြသူေတြက ဘာလို႔ ေသကုန္တာလဲ။ လူသံုးေယာက္ကို လိုက္ေခ်ာင္းေနတဲ့ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းသားေလးေရာ ဘာျဖစ္သြားသလဲ ? လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာနဲ႔ပါပဲ။