အခ်စ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာ

ဝင္းဝင္းလတ္

800 Kyats က်ပ္
...