လူတိုင္းအတြက္ အဂၤလိပ္သဒၵါ တတ္စရာ

လွသမိန္

800 Kyats က်ပ္
သဒၵါပိုင္းဆိုတာ ျမန္မာစာမွာေရာ၊ အဂၤလိပ္စာမွာပါ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာလွသမိန္က အဂၤလိပ္သဒၵါအေၾကာင္းကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ အလြယ္တကူ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေပးထားပါတယ္။ ဝါစဂၤေတြအေၾကာင္း၊ ဝါက်တည္ေဆာက္မႈေတြအေၾကာင္း၊ နာမ္မ်ားအေၾကာင္း၊ စသျဖင့္ သဒၵါပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေလ့လာႏိုင္မယ့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြသာမက အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားပိုင္းကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူငယ္လူႀကီး အားလံုးအတြက္ ဒီစာအုပ္ထဲက အဂၤလိပ္သဒၵါပိုင္းေတြက အကူအညီေပးႏိုင္မွာပါ။