ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ေထာက္လွမ္းရးစနစ္ပိုင္ရွင္ (စာစဥ္-၂၀)

လင္းေသာ္တာ

500 Kyats က်ပ္
...