ဆိုက္ဝါးထည့္ျခင္း အတတ္ပညာ

ရဲမင္းဝင္း (ျမန္မာျပန္)

1000 Kyats က်ပ္
...