ေကာင္းကင္တံခါးကို ငါပိတ္မယ္ (စာစဥ္-၆၀)

ရိပ္လြန္(မန္ဟို)

500 Kyats က်ပ္
...