ခ်စ္ေန႐ုံေလး

ယြန္းပိုးျဖဴ

အခမဲ႔
ဝသုန္နဲ႔ေနသူရိန္က သိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုေတြ။ မိဘေတြဆုံးပါးသြားၿပီးကတည္းက ေဒၚေလးရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ မွီခိုရင္း ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတာ။ တစ္ရက္မွာ ေနသူရိန္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ Company ကို ဝသုန္ေလး ေသြးေတြနဲ႔ေရာက္လာၿပီး ေနသူရိန္အေရွ႕မွာတင္ ေမ့လဲက်သြားခဲ့တယ္။ ေဆး႐ုံကိုအခ်ိန္မီပို႔လိုက္ေပမဲ့ အသက္မမွီေတာ့ဘဲ ဝသုန္ေလး အသက္ဆုံးပါးသြားခဲ့ရတယ္။ ဓားထိုးဒဏ္ရာျဖစ္လို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဘာသက္ေသမွမေတြ႕ခဲ့တာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈအေနနဲ႔ပဲ ၿပီးဆုံးသြားတယ္။ ေနာက္ ၄ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေနသူရိန္ဆီ ဝသုန္ေလးကို သတ္ခဲ့တဲ့ တရားခံက 'နက္ရႈိင္းၾကယ္' အမည္နဲ႔ ေရာက္လာခဲ့တဲ့ အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ? အခုပဲ ဒီ Novel ကိုဖတ္ရႈၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္လိုက္ပါ …