အေမကိုေျပာျဖစ္ေသာစကားမ်ား

မြန္ေဟာ္စီ

1000 Kyats က်ပ္
...