ဟန္ခ်က္ညီေသာဘဝ

မွန်ဟော်စီ

1500 Kyats ကျပ်
အမွာစာေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ✅ ဒီစာစုမ်ားဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာကေန ျမန္မာလိုျပန္ဆိုထားတဲ့ ဘာသာျပန္ စာစုမ်ား မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ မွတ္သားထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို အေတြးအျမင္ေတြ၊ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ေပါင္းထည့္ၿပီး ေရးသားခဲ့တဲ့ စာစုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Balance Wheel Project အေနနဲ႔ စာ ၄၂ ပုဒ္ကို ဖတ္႐ုံတင္မကဘဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ေအာင္ (၄၂) ရက္စာ Project Work Sheet ေတြနဲ႔အတူ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခု အတြက္ Personal Development Coaching လည္း လုပ္ေပးေနတာမို႔ ကြၽန္မနဲ႔အတူ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေပးေနသူေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းေတြ အေတြးအျမင္ေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြၽန္မရဲ႕ Balance Wheel စာစုမ်ားကို တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။