လန္ဇာရုိတီ

မိုးသက်ဟန်

800 Kyats ကျပ်
သူ႔ရဲ႕အေရးအသားေတြေၾကာင့္ လူမုန္းမ်ားသူ၊ ႐ုံးေရာက္ ဂတ္ေရာက္ျဖစ္သူ ၊ ညစ္ပတ္တဲ့ အျပာစာအုပ္ေရးသူ လို႔ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ “မီရွယ္ဝဲဘတ္” ရဲ႕ လန္ဇာ႐ိုတီ။ အဲဒီစာအုပ္ဟာလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတာေတြကို ဗုံးတစ္လုံးခြဲလိုက္သလိုပါပဲ။ ( ဒီစာအုပ္မွာေတာ့ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ အခန္းေတြ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ပါဝင္တာမို႔ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသား ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္) လြတ္လပ္မႈနဲ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေတြးဆလိုသူတို႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ။