ပန္း႐ိုင္းတစ္ရာ

မိုးမိုး (အင္းလ်ား)

1000 Kyats က်ပ္
...