မရမ္းတလင္း လက္ေဆာင္

မင်းသိင်္ခ

1000 Kyats ကျပ်
...ဆရာမင္းသိခၤဟာ သူေလ့လာဆည္းပူး ပါရမီျဖည့္က်င့္ ရရွိထားတဲ့ ေလာကီလူသားေတြအတြက္ အပူမီးၿငိမ္းေစေရး ေဗဒင္ယၾတာေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ့ရဲ႕ ဒီေလာကီအပူမီးၿငိမ္းေရး ယၾတာအစီအရင္ေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိုင္တာေၾကာင့္ လိုက္ပါလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရင္း အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိသြားသူေတြလည္း ထုနဲ႔ထည္ပါ။ အခု မရမ္းတလင္းလက္ေဆာင္ဟာလည္း ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ေလာကီလူသားမ်ားအေပၚ ေစတနာေမတၱာထား ျဖန္႔ေဝထားတဲ့ ဂမီၻရ ယၾတာမ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထာဝစဥ္ အက်ိဳးရွိေစမွာမို႔ အိတ္ေဆာင္အစီ အရင္မ်ားအျဖစ္ အၿမဲမျပတ္သိမ္းဆည္း အသံုးခ်ေန ရမယ့္ အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။