လိင္ႏွင့္မႈခင္း

ဘနှင်း(မြန်မာပြန်)

600 Kyats ကျပ်
ရာဇဝတ္မႈ အားလုံးနီးပါးကို ျဖစ္ေစေသာ တရားခံမွာ လိင္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္ေကာင္အားလုံးနီးပါးမွ်ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ “အား” လည္း ျဖစ္သည္။ လိင္ကိစၥႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ ရာဇဝတ္မႈဟူသည္ ရွားပါးလွေၾကာင္း ဆန္ကြင္တင္းအက်ဥ္းေထာင္၏ ေထာင္မႉးအျဖစ္ လုပ္သက္ ၃၅ႏွစ္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ျပစ္မႈေရးရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဝင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို အရက္ေရးရာေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ သိျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လိင္ကိစၥသည္ လူတို႔အား သိသိသာသာႏွင့္တစ္ဖုံ မသိမသာႏွင့္ တစ္မ်ိဳးဆိုသလို အမွားသို႔ေရွးရႈေစတတ္သည္။ ဥပမာ မုဒိမ္းမႈသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ထင္ရွားလွသည္။ မီးရႈိ႕မႈကေတာ့ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေၾကာင္း မထင္ရွားေသာ္လည္း ပတ္သက္သည္သာျဖစ္သည္။ လိင္ကိစၥကို မေလ်ာ္မကန္ အသုံးခ်ျခင္း၊ ရမၼက္စိတ္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကေတာ့ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။