လြမ္းေမာစရာ႐ြာကေလး

ပိုင္ေလးျဖဴ

500 Kyats က်ပ္
...