သူက ငါ့အပိုင္ပဲ (Chapter-2)

နွင္းေသြးသဒၵါ

400 Kyats က်ပ္
...