သူရာေထာင့္မွ အလြဲမ်ား (၂)

နီကိုရဲ

800 Kyats က်ပ္
...