ထာဝရနဂါး တန္ခိုးရွင္ (စာစဥ္-၅၈)

ထာဝရ(လုမင္)

500 Kyats က်ပ္
...