ထာဝရနဂါး တန္ခိုးရွင္ (စာစဥ္-၅၆)

ထာဝရ(လုမင္)

500 Kyats က်ပ္
...