ဦးရဲ႕အမိန႔္ေတာ္(သို႔)ရင္ခုန္သံဒီဂရီ

တစ္ေခတ္သစ္

500 Kyats က်ပ္
...