ဆင္းရဲေသာေဖေဖ ခ်မ္းသာေသာေဖေဖ

ညီသစ္

600 Kyats က်ပ္
စာေရးဆရာ ေရာဘတ္ကီယိုဆာကီရဲ႕ စာအုပ္ကို ညီသစ္ ျပန္ဆိုေပးထားတာပါ။ ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သင္ခန္းစာေပး တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္မယ္။ မူရင္းစာေရးသူဟာ ဟာဝိုင္အီၿမိဳ႕မွာ အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္းဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ ေရးေနက် ေငြစုနည္းစာအုပ္ေတြလို မဟုတ္ဘဲ ႀကီးပြားရာလမ္းေၾကာင္း နည္းပုံစံအသစ္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြကို ဒီစာအုပ္ထဲကေန ရယူႏိုင္ပါတယ္။