အခ်ိန္ဓားသခင္ စာစဥ္-၁၄၅

ဉာဏ္လင္းထြန္း(ေဇာင္ယုခ်န္)

500 Kyats က်ပ္
...