ဧဒင္ရဲ႕ေသြးကလဲ့စား

ဆုဆုလင်းရှိန်(နည်းပညာတက္ကသိုလ်)

အခမဲ့
...