လက္ေတြ႕အဂၤလိပ္စကားေျပာ

ဆရာလွသမိန္

800 Kyats က်ပ္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ ကမၻာသံုးဘာသာစကားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိျဖတ္သန္းေနတဲ့ ေခတ္ဟာ ပညာေခတ္၊ အိုင္တီေခတ္၊ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာဟာ ေန႔စဥ္ဘဝ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ လူမႈေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ က႑တစ္ခုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကေနတစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာ့သုတ၊ ရသေတြကို ကူးလူးဆက္ႏႊယ္ ရယူခံစားႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကား တတ္ကၽြမ္းတဲ့ သူေတြဟာ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ က်ယ္ဝန္းေစၿပီး အျခားသူေတြထက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္တဲ့ ပန္ဒစ္ဂ်ဝါဟလာလ္ေန႐ူးက ဒီလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘က်ဳပ္တို႔ လြတ္လပ္ၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားကို ပိုၿပီး ေလ့လာလိုက္စားရမယ္’ တဲ့။ အဂၤလိပ္ဘာသာ တတ္တယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အေရး၊ အဖတ္၊ အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္တတ္႐ံုတင္မကဘဲ ႏႈတ္မႈ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းကလည္း အေရးပါျပန္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဘြဲ႕ရတဲ့အထိ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္၊ ဘာသာျပန္တတ္ရင္ေတာင္မွ အေလ့အက်င့္မရွိရင္ ေျပာတတ္၊ နားေထာင္တတ္ဖုိ႔က အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတာလည္း ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ေလးက မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စကား အေျပာအဆိုုရွိဖို႔၊ နားေထာင္က်င့္ရွိဖို႔အတြက္ ႏႈတ္သြက္လွ်ာသြက္ ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါဝင္တာမို႔ အဂၤလိပ္စကားေျပာအတြက္ အကူအညီ ေပးႏုိင္မယ့္ စာအုပ္ပါပဲ။