စိတ္ျမင္ စိတ္ၾကား စိတ္စြမ္းအား

ဆရာကုမာရ

300 Kyats က်ပ္
လူမြဲသေလာက္ စိတ္ထားမေကာင္းလွ်င္ ဘ၀၏ ရပ္တည္မႈသည္ ဘယ္လိုမွ အဓိပၸာယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဘ၀ဟူတဲ့ကာလဟာ အမႈမဲ့ ၊အမွတ္မဲ့ ေနထိုင္သူအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သတိဟူတဲ့ အသိတရားနဲ႔ ေ၀ဖန္တိုင္းတာ ဆင္ျခင္သူမ်ားအတြက္ ဘ၀ဟာ အဓိပၸာယ္ ရွိေနပါတယ္... ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေကာင္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာေရးဆရာကုမာရ ရဲ႕ "စိတ္ျမင္ စိတ္ၾကား စိတ္စြမ္းအား" ဆိုတဲ့စာအုပ္ေလးဟာ စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကိုေခၚေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ စာခ်စ္သူမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတင္းေကာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။