အမႈိက္ေကာင္ ျပန္ရွင္လာၿပီ စာစဥ္-၁၂

စြဲညိဳ႕

500 Kyats က်ပ္
...