အမႈိက္ေကာင္ ျပန္ရွင္လာၿပီ စာစဥ္-၁၁

စြဲညိဳ႕

500 Kyats က်ပ္
...