ဒီအျပစ္သားက ရွင္သန္လို (စာစဥ္-၆)

စြဲညိဳ႕

500 Kyats က်ပ္
...