ထြက္ေျပးခ်င္ေနေသာ အိမ္ေရွ႕စံမိဖုရား စာစဥ္-၃

ေနရီ

500 Kyats က်ပ္
...