ေကာင္းကင္တာအိုရဲ့ ေမွာ္ေဆးဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၁)

စိုးသူ

အခမဲ႔
ဒီသုိင္းပညာကမၻာ မွာဆုိရင္ လင္းဟန္ရဲ့ စိတ္၀ိဥာဥ္ကုိ အဆုိးဆုံးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အ၀ါေရာင္ အဆင့္နိမ့္ အဆင့္အျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာလင္းဟန္ရဲ့ မူလခႏၶာကုိယ္ပုိင္ရွင္က အသက္ ၁၆ နွစ္ရွိေနတာကုိေတာင္မွ ကုိယ္ခႏၶာျပဳျပင္ျခင္း ဒုတိယအဆင့္ကုိပဲ ေရာက္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လင္းဟန္ အရင္ဘ၀တုန္းက အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္အဆင့္ စိတ္၀ိဥာဥ္ျဖစ္တဲ့ ယန္ကုိးပါး မီးစိတ္၀ိဥာဥ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ နွစ္ေပါင္းနွစ္ရာ အတြင္းမွာ သူ့ရဲ့ ေမွာ္ေဆးပညာရပ္ပါရမီနဲ့ ေဆးလုံးအေထာက္အပံ့ေတြက သူ့ရဲ့က်င့္ၾကံမွဳ့ကုိ အေထာက္အကူေပးျပီး ေကာင္းကင္အဆင့္ကုိေရာက္ရွိ လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။