အိမ္ကြၽန္

ချမ်းငြိမ်း(ဟံသာဝတီ)

1500 Kyats ကျပ်
ယခု စာေရးသူဘာသာျပန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ရသစာအုပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ကြၽန္သည္ Amazon.com တြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ရ အေရာင္းရဆုံး စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ မန္ဒီေနဇာသည္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ႏူဘာေတာင္တန္းမ်ား ဝန္းရံေနသည့္ ႐ြာေလးတစ္႐ြာမွာေနပါသည္။ တစ္ေန႔ မူဂ်ာဟစ္ဒင္သူပုန္မ်ား မန္ဒီေနဇာတို႔ေနထိုင္ေသာ ႐ြာေလးသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္၊ ေယာက္်ားမ်ားကိုThat မိန္းကေလးငယ္မ်ား ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ အသက္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ မန္ဒီေနဇာကိုဖမ္းဆီး၍ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးထံ ေရာင္းစားခဲ့ၿပီး မန္ဒီေနဇာေလးမွာ အိမ္ကြၽန္ဘဝျဖင့္ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲ ေနထိုင္ရကာ စားရေတာ့ စားႂကြင္းစားက်န္၊ တစ္ေန႔ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္အလုပ္မ်ားကို အႏွိပ္စက္ခံ၊ အညႇဥ္းဆဲခံ ပိတ္ေလွာင္ခံဘဝႏွင့္ ပညာေရးဆိုတာမသိ၊ ေငြေၾကးဆိုတာ မျမင္ဖူး၊ ဖုန္းမသုံးတတ္၊ တီဗီ ေရဒီယိုဆိုတာမၾကားဖူး၊ မသိဖူးေသာ မန္ဒီေနဇာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရွစ္ႏွစ္အၾကာ အိမ္ကြၽန္အေနႏွင့္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရေသာ မန္ဒီေနဇာသည္ အိမ္ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မိသားစုႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ရမည္ဆိုေသာ သႏၷိ႒ာန္ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲဝီရိယ ခံယူခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး အိမ္ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ အိမ္ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ စပိန္ႏိုင္ငံ မက္ဒရစ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အသားအေရာင္ပေပ်ာက္ေရးအသင္းႀကီးမွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာဆု၊ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ကြၽန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့သူဆု၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာဆုတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။