ဤသည္မွာ အခ်စ္မည္၏

ခိုင္မီမီဇင္

700 Kyats က်ပ္
...